Atatürk’ün Akıl Yoldaşı Afet İnan..

0

 

Afet İnan öğretmen, tarihçi ve sosyoloji profesörü olup  Atatürk‘ünde manevi kızıdır. 29 kasım 1908 tarihinde Selanik’in Doyran ( Doirani) kasabasında dünya’ya gelir.. Ailesi Balkan Savaşları’ndan sonra Anadolu’ya taşınır. Babası Anadolunun bir çok yerlerinde orman memuru, müfettişi ve müdürü olarak çalışmış ve daha sonra Bolu Milletvekilliğine seçilmiştir. (Babasının görevi nedeniyle) sürekli tayinler sebebiyle yer değiştirdiğinden, ilk öğrenimini Adapazarı, Ankara, Mihallıççık (Eskişehir) ve Biga’da okuyup 1920’de altı yıllık ilkokul diplomasını almıştır. Bursa’ da okuduğu Kız Öğretmen okulundan 1925 te mezun olmuş; İzmir’de Redd-i İlhak İlkokulu’nda göreve başlamıştır. Öğretmenlik yaptığı okulda 1925 yılında Redd-i İlhak İlkokulu’nda yeni göreve başladığı sırada bir çay ziyaretinde cumhurbaşkanı Atatürk ile tanışma fırsatı bulmuştur ve bu tanışmaları ikisi içinde biribirini besleyen zihin ve bilgi yoldaşlığı olacaktır.. Annesinin ailesinin Selanik’in Doyran kasabasından olması nedeniyle Atatürk’ün ilgisini çekince  Atatürk ertesi gün ailesiyle tanışmıştır. Gazi Paşa’ya öğrenimini sürdürmek ve yabancı dil öğrenmek istediğini açıklayan olan Afet Hanım, kısa bir süre sonra Ankara’ya atanarak bakanlığın izniyle İsviçre’nin Lozan şehrine Fransızca öğrenmek için gönderilmiştir.. 1927 de döndükten sonra bir süre İstanbul Fransız Kız lisesine (Nötre dame de Sion) devam edip öğrenim görüp, 1929 da ortaöğrenim tarih öğretmeni olmak için sınava girmiş, kazanmıştır. Ve Ankara Musiki Muallim mektebinde Tarih ve Yurtbilgisi derslerini okutmak üzere göreve başlar ve 1933 ten sonra da Ankara Kız lisesinde görevlendirilir.

Ve birgün Afet İnan, yabancı okullarda okuduğu tarih kitaplarında Türk milleti için kullanılan, barbar ve ikinci derecede ırk deyimleri millî hislerini rencide ettiği için öğretmenlerine itirazda bulunmuştur. Bu kitabı Atatürk’e gösterdiği vakit üzerinde ilgi ile durulmuş ve bu konularda çalışmak üzere tarihçileri bir araya toplayarak vazifeler verilerek ortaya en önemli eseri Türk Tarihinin Ana Hatları kitabı çıkarılmıştır.. Bu kitap ilk önce tarih derslerinde  konulmuştur.. Okullarda okuyan gençler gerçek zafer ve başarılarımızı öğreniyorlardı fakat 1950’den sonra maalesef  batı’nın istemiş olduğu bilgiler eklenerek gerekli ve önemli başarılarımız geciştirilerek anlatılıp Batı’nın üstünlükleri yalan yalnış yazılmışır, günümüze kadar da böyle gitmiştir..

Afet İnan, 1930 yılında Türk Ocakları Kurultayında Aksaray delegesi olarak tarih üzerinde çalışanlara önem verilmesini teklif etmiştir.Bundan sonra “Türk Tarih ve medeniyetini ilmî bir surette tetkik ve tetebbu eylemek üzere” Türk Tarih heyeti teşkil edilmiş ve orada vazife almıştır. 15 Nisan 1931 de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve 1935 te de Türk Tarih Kurumu adını alan bu teşekkülün bir numaralı kurucu üyesi olarak çalışmalara katılmış ve yayınlarda bulunmuştur.

1961-1962 yıllarında İngiltere’de incelemeler yapmıştır. 1955-1979 arasında da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda Türk Tarih Kurumu’nu temsil etmiştir. Ankara Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrim Tarihi kürsüsü başkanlığını yapar fakat 1977 yılında bu görevde iken kendi isteğiyle emekli olmuştur. Üyesi olduğu Uluslararası kuruluşların da dış memleketlerdeki toplantılarında özellikle Türk medeniyet tarihi ve Tük medeniyetine ve Türk Cumhuriyetine ait kitapları yabancı dillerde yayınlanmıştır. Türk kadın hakları üzerindeki kitabı UNESCO tarafından Fransızca ve İngilizce (1962) olarak yayınlandıktan sonra “Courrier” dergisinde dokuz dile çevrilmiştir.

1940 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Rıfat İnan ile evlenir. 8 Haziran 1985 günü 76 yaşında Ankara`da yaşamını kaybeder. Arı adında bir kızı, Demir adında bir oğlu vardır..

Yazdığı Kitaplar :

Türk Tarihinin Ana Hatları (1930) ( Mutlaka okunmalı ve yeniden ders kitaplarına konmalıdır)
Mimar Sinan (1937)
Türkiye Halkının Antropolojik Karakterleri ve Türkiye Tarihi (1947)
Atatürk’ten Hatıralar (1950)
“Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti (1956)
Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler (1958)
Tarih Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görevleri (1964)
Medeni Bilgiler ve M.Kemal Atatürk’ün El Yazıları (1968)
Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1972)
İzmir İktisat Kongresi, 1923 (1982)

Kurucusu ve Üyesi Olduğu Dernekler:
Türkiye’deki Dernekler:
Türk Tarih Kurumu (kurucu ve yönetici)
Çocuk Haklarını Koruma Derneği (kurucu)
Türk Kadının Sosyal Hayatı Tetkik Kurumu
Milli Kütüphane’ye Yardım Derneği

Yurtdışındaki Dernekler :
Cenevre Tarih ve Arkeoloji Topluluğu (Cenevre, 1936)
Uluslararası Antropoloji Enstitüsü (Paris, 1937)
Uluslararası Kadınlar Birliği (Kopenhag)
Avrupa Kültürü Cemiyeti (Venedik, 1957)

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here