Arnavutluk Bağımsızlığı

0
64

Arnavutların ilk Türklerle karşılaşması 14.yüzyıl’da Osmanlı Devletinin Balkanlara sefer düzenlemesi ile başladı.1385 yılında yapılan Arnavut Ordusu ile Osmanlı Devletinin arasında yapılan Savra savaşını Osmanlı Devleti kazandı. Arnavutlar bu savaştan sonra Osmanlı Devletinin himayesi altına girdiler.15.Yüzyılın hemen başında Yıldırım Beyazıd’ın Timurlenk ile yaptığı Ankara savaşını kaybetmesi ile fetret devrinin başlaması,Osmanlı Devletinin Arnavutluk egemenliğinin bir süre zayıflamasına yol açsa da II.Murat döneminde bu durum tam tersine dönmüş ve egemenlik tam anlamıyla sağlanmıştır.Bu dönemde ayaklanmalar olsa da çok uzun sürmemiş ve ayaklanmalar kısa sürede bastırılmıştır.Bu süreler dahil olmak üzere 500 yıl Osmanlı Devleti egemenliği altında yaşamış ve Osmanlı Devletinin asli unsuru olarak kendilerini kabul ettirmişlerdir.Öyle ki bir çok sadrazam,vezir ve devlet yönetiminde söz sahibi olmuş bir çok kişi kökeni Arnavuttur.

19. yüzyılda Balkanlar’da gelişen milliyetçi hareketler bölgede peş peşe yeni ulus devletlerin kurulmasına yol açmış, Rumeli’nin bir bölümü Osmanlı egemenliğinden çıkmıştı.Balkanlarda Osmanlı Devletinin egemenliğinin git gide zayıflaması ve oluşan milliyetçilik akımı Arnavutluk milliyetçiliğini de tetikledi.Bölgede Sırplar,Bulgarlar ve Karadağlılar çete kurarken Osmanlı Devletine bağlılığını gösteren Arnavutlar,bu akım karşısında daha fazla direnememiştir.1878 yılında yapılan Berlin Konferansında Sırplar,Romanya ve Karadağ bağımsız devlet olarak çıkmış ve Bulgarlar özerklik elde etti.Bu konferanstan sonra Makedonya Osmanlı Devletine bırakılırken,Ülgün, Plava ve Gosina’nın Karadağ’a bırakılması Arnavut topraklarının paylaşılması endişesini getirdi.Arnavut milliyetçiliğinin tetiklenmesi ile de 10 Haziran 1878’de Prizren Birliği kuruldu ve direniş hareketinin lideri oldu.

İngiltere ile Rusya’nın 1908’de Reval’de bir araya gelerek hazırladığı yeni reform programı Arnavutlar arasında ayaklanmaya yol açtı. O günlerde Bulgaristan’ın bağımsızlık ilanı ve Bosna Hersek’in Avusturya tarafından ilhak edilmesi Arnavutları İttihat Ve Terakki iktidarına karşı güvensizlik duymaya itti. Arnavutlarla İttihat Ve Terakki arasındaki bu çatışma 1909’da 31 Mart vakasında net olarak ortaya çıktı.

Arnavutlar bölünmekten çok korksa da Osmanlı Devletinin merkeziyetçi uygulamalarına karşı yerel düzeyde ayaklanmalar başlatıldı.Daha sonra bu ayaklanmalar Kuzey Katolik Arnavutları arasında büyük bir isyana dönüştü.Daha sonra bu isyan Arnavut liderler sayesinde örgütlü bir harekete dönüştü.

18 Ekim 1912’de bu ülkelerin Osmanlı Devletine açtığı savaş Arnavutların en büyük korkusu olan parçalanmayı da beraberinde getirdi.Balkan savaşında Arnavutların yaşadığı toprakların büyük bir bölümü işgale uğradı.İsmail Kemal bey önderliğinde başlatılan Arnavut isyanı,Avlonya’da yapılan Arnavut kongresinde alınan karar da 28 kasım 1912’de bağımsızlığını ilan ettiler.

Arnavutluk bağımsızlığından sonra Büyük Arnavutluk hayalleri kurulmaya başlanmıştır.Fakat Arnavutluk bağımsızlığı bir yıl sonra büyük hayal kırıklığına dönüşmüştür.Arnavutluk toprakları 1913’de yapılan Londra konferansında bir prenslik olarak tanınmış ve yapılan sınır düzenlemeleri ile Arnavutların topraklarının yarısı 3 devlet arasında paylaştırılmıştır.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here