Arjantin Başkanı Juan Peron’un Darbe Sonucu İndirilmesi

0
Arjantin Başkanı Juan Peron’un Darbe Sonucu İndirilmesi
Arjantin Başkanı Juan Peron’un Darbe Sonucu İndirilmesi

19 Eylül 1955 yılında tarihinde çok sık askeri darbe görülen Arjantin‘de Juan Peron devrildi ve Paraguay’a sürüldü. Peki Juan Peron kimdir, Arjantin nasıl bir ülkedir ? Arjantin yaklaşık 2.800.000 kilometrekarelik yüz ölçümüne, 36 milyon küsür nüfusa sahip 1816 yılında İspanya sömürgeciliğinden kurtulup bağımsızlığını ilan etmiş bir Güney Amerika ülkesidir. Buenos Aires başkentli ülkenin nüfusu, soyu genellikle zamanında göç etmiş İspanyol ve Italyanlardan oluşmaktadır. Amerika kıtası keşfedildikten sonra birçok yeraltı zenginliğine (bor, krom, gümüş, altın, bakır vb. )sahip olması nedeniyle çeşitli sömürgeci devletlerin oldukça ilgisini çekmiş ve bir süre Ingiltere, Ispanya gibi  sömürgeci devletler altında varlığını sürdürmüştür. Günümüzde ileride geleceği parlak gelişmekte olan ülkeler arasında sınıflandırılırken, devlet yönetim planlamasında derin yaralar açılmış sık sık askeri darbelerden muzdarip olmuş bir ülke olan Arjantin‘de 46 devlet başkanından yalnızca 2 tanesi resmi bir şekilde görev değişimi yapabilmiştir. Geri kalanları genellikle darbeler ve çeşitli baskılarla gayr-i resmi görevden indirilmişlerdir. Ve de görevleri süresinde cuntalar daima rahatsızlık vermiştir. 1930 yılından beridir hiç bir sivil idare 6 yıldan fazla yönetimde kalamamıştır. Demokrasi rejimine sahip olduğu söylenen ülke maalesef çok karışık yıllar geçirmiş darbelerden oluşan bir tarihe sahiptir.

 

1829’da ilk darbe Rosas tarafından gerçekleştirilip yönetim ele geçirildi ülke bu kanlı diktatörlük ile birlikte ekonomik alanda büyük sıkıntılar yaşamıştır. 1930 yılında ise tekrar bi askeri darbe ile yönetim devrildi 3 yıl askeriye hakimiyetinde oldu.  1943’de Albaylar İhtilali ile yönetimdeki asker Castillo devrildi 3 yıl cuntalar tarafından yönetildi. Albay Juan Peron 1946 yılında kendine bir kitle oluşturarak başkanlığa seçildi. Döneminde ekonomide gelişmeler yaşandı, işçi sendikaları radikalleştirilip siyasette kullanıldı, SSCB’ye yakınlaşma politikası izledi bunların dışında ihracatta ise bir çöküş yaşandı. Özellikle 2. Dünya savaşı sonucu yoğun göçler ve işsizlik olması ülkedeki gelir eşitsizliğini doğurdu. 19 Eylül 1955 yılında başkanlıktan indirilip Paraguay’a sürgüne gönderilen Peron’un yerine tekrar asker çıktı ve 3 yıl gibi bir süre yönetimde kaldı. Darbeler birbirini peşisıra takip ederken bu süreçte kendine kitle kazanan Peron 1973 yılında bir seçim yapılarak tekrar başkan seçildi ve iktidarın başına geldi. Zatürre hastalığına yakalanan Peron 1974 yılında öldü. Yerine eşi İsabel Peron geçti ama o da 1976 yılında askeriyenin Arjantin Devrimi olarak isimlendirdiği darbe sonucu indirildi.

Ülkede bu darbeler dışında da darbeler yaşandı ve bu yönetim tutarsızlığı, zaman zaman oluşan otorite boşluğu, baskıcı yönetimler ülkenin dengesini ekonomisini ve sosyal yaşantısını olumsuz derece etkilemiş ülke son 33 yıl içinde yüksek enflasyon, düşen ihracat gelirleri, artan dış borçlar, yüksek işsizlik oranları yüzünden 3 kez iflas etmiştir.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here