Aptal Kutusu (Televizyon)

0

TV programlarının dizilerinin insanların üzerindeki etkisi çok fazladır.

Araştırmalara göre televizyonda izlenilenlerin insanlar üzerinde etki gösterdiği, davranışları üzerinde belirleyici olduğu kanısına varılmıştır. Televizyon programlarıyla veya beyaz perde de canlandırılan kesitlerle insanların beyinlerine yerleştirilmek istenilen sözcük veya bilinç altı sistemine aşinalaştırılmak istenilen sübliminal mesajlar içermektedir. Bunlara 25. Kare de denilmektedir. Böylelikle insanların bilinç altına girerek hipnotize durumu söz konusu olup veya alışkanlıkları değiştirip insanlara yön vermek daha da kolaylaşmaktadır.

Amerika’nın Afganistan işgalinden önce yayınladığı bir film bunlara çok güzel örnek olmaktadır. ABD Afganistan’ı işgal etmeden önce, hükümet halktan tepki almıştı. Bunu karşısına alamayan ABD 2-3 ay içerisinde bir film yayınladıktan sonra, halk ayaklandı. Afganistan’ı işgal sloganlarıyla sokağa döküldüler. Böylelikle Amerika işgali gerçekleşti.
Ülkemizde birçok kesitlerde bilinçaltı sübliminal mesajların verildiği dizi ve programlar var.
Televizyonun kurulmasından bu yana yayınlanan programlarda, gündemin konuları saptırılmış, ileriye dönük sübliminal mesajlar verilmiştir.
Avrupa’da televizyona aptal kutusu denmesindeki sebeplerin başında insanların bilinç altına yerleştirilmek istenilen sübliminal mesajların olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle insanlar söyleneleri kendi zihninde istemezseler bile kabul etmek zorunda kalmaktadırlar.
Sosyal ve kültürel miraslarımızın yok olduğunu göstermek yerine; değişim, yenilik ve çağdaşlık gibi gösterilmek istense de aslında, asimile olmaktan kendimizi kurtaramıyoruz.
Kendi kültürümüzü ülkemizde yaşayamıyoruz, törelerimizi bizlere kötü göstermelerindeki asıl amaçları da bu değil mi !
Bir milleti bölmeye çalışmak zor ise onları kültürel ve törelerini zayıflatarak yenebilirsiniz. Bu sözler kültürümüzü ve töremizin ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir. TV programlarının çekiciliği ve gösterişi bizleri toplumdan uzaklaştırmaktadır.
Televizyonlar haberleşme sistemi olmaktan çıktı, artık kutudan bir farkları kalmadı.
Tv sadece haberleşmek için kullanılmalıdır. Çocukların televizyon izlemeleri kesinlikle sakıncalı ve önlem alınması gerekir. Çocukların 2-3 saatten fazla aptal kutusunun önünde durmalarını engelleyin.

Televizyonların zaman geçirmek için değil, bir iletişim için bir araç olduğunu unutmayalım.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here