Allah’a İman.

0
10

Allah vardır ve birdir;

Hiçbir yapı, yapansız olmaz. Var olan her serin bir var nedeni vardır. Bu, üzerinde tartışılması bile anlamsız apaçık bir hakikattir. Bir insan, kendi benliğinde kainatta gözlemleyebileceği pek çok dille yaratanın varlığını fark eder, anlar ve kabul eder. Kişinin hem iç dünyasında ki kendi vicdanıyla, hem de dış dünyada ki sayısız işaretlerle, yaratıcının varlığını fark etmemesi imkansızdır.

Yokluğu asla düşünülemeyecek olan, var olmak için başka bir varlığın var etmesine ya da desteğine ihtiyacı olmayan yaratıcının sadece kendine özgü adı ”Allah”tır.

İnsanların tamamı için Allah’ın varlığına inanmak hem kolay hem de doğaldır. Çünkü Allah’ın varlığını kabul etmek ve ona inanmak, bütün insanların yaratılışında olan bir yöneliştir. Kainatta var olan düzen ise Allah’ın birliğinin en açık işaretidir; varlıklar arasında görülen düzen ”yaratıcı”nın bir ve tek olmasını zorunlu kılar.

İnsanlık tarihi boyunca bütün peygamberler, insanları Allah’ın birliğine iman etmeye çalışmışlardır. Ayrıca Allah’ın tek eşsiz, ortaksız ve benzersiz olduğunu anlatmıştır.

Allah’ın birliğine inanmanın önemi;

Allah’ın birliğine iman, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği islam dinin temelidir. İslamda ki diğer inanç esasları, hükümler ve yasalar bu temel üzerine oturur.

İnsanın hayatını sürdürebilmek için hava, su, yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçları vardır. Bu temek ihtiyaçlardan biri de inanmaktır. Çünkü insan güven içinde olmak ister. Allah’a ve onun birliğine inanmayan kişiler huzursuz, sorunlu, mutsuz bir hayat yaşamak zorunda kalırlar. Kendilerini hiç bir zaman güvende hissetmezler. Bağlanmanın ve ibadet etmenin zefkini yaşayamazlar. İmanın huzur iklimini soluyamazlar. Korku, kaygı, karmaşa, endişe, tedirginlik, belirsizlik, çaresizlik gibi olumsuzlukları çepeçevre kuşatır.

➡ Allah’a iman eden insan;

  • Allah’ı sever, onun sevgisini elde etmeyi sağlayacak davranışlar sergiler. Allah’ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazandıktan sonra da kaybetmemeye çalışır.
  • Güven içinde olur imanın huzur dolu havasını teneffüs eder.
  • Bütün bu yönleriyle olgun bir insan olur; toplumla ve iç dünyasıyla düzenli bir ilişki getirir.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here