Ali Canip Yöntem Kimdir ?

0
17

Türk Şair, Yazar, Edebiyat Tarihi Araştırmacısı.

Ali Canip, 1887 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. Babası Halil Saib Bey‘dir, annesi Hafize Nuriye Hanım‘dır.

İlk öğrenimini Üsküdar’da tamamlamıştır. Daha sonra Toptaşı Askeri Rüşdiyesi’ne devam etmiştir. Rüşdiye’yi bitirdikten sonra Fransız okulunda iki yıl okumuştur. Babasının Selanik’e sürülmesiyle oradaki Mülkiye İdadisine girmiştir. Bu okulda edebiyata ilgisi artmıştır. Son sınıfta öğrenim görürken sınav ile Hukuk’a öğrenci alınacağını duyup İstanbul’a geri dönmüştür. Sınavı kazanıp Hukuk’a başlasa da birinci sınıf sonunda babasının yanına Selanik’e gitmek zorunda kalmıştır ve kaydını Selanik Hukuk Mektebi’ne aldırmıştır.

1908 yılında edebiyat dünyasına girmiştir. Şiirler ve makaleler yazmaya başlamıştır. İstanbul’da kurulan Fecri Ati Topluluğu‘nun daveti üzerine bu topluluğa katılmıştır. 1910 yılından 1912 yılına kadar Genç Kalemler dergisinde yazmıştır. Ömer Seyfettin ile beraber Yeni Lisan adlı dil hareketine ve Milli Edebiyat akımının kuruluşuna öncülük etmiştir. Hayatının sonraki dönemlerinde öğretmenlik yapmayı tercih etmiştir.  Hayatı 26 Ekim 1967’de son bulmuştur.

Eserleri:

  • Geçtiğim Yol (Şiirler /1918)
  • Millî Edebiyat Meselesi ve Cenab Bey’le Münakaşalarım (1918)
  • Epope (1927)
  • Türk Edebiyatı Antolojisi (1931)
  • Ömer Seyfeddin, Hayatı ve Eserleri (1935)
  • Edebî Nevilerle Mesleklere Dâir Malûmat (1927)

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here