Akciğer Düşmanı Pulmoner Amfizem Nedir?

0

Vücudun herhangi bir yerinde patolojik olarak hava toplanmasina, amfizem denir .Pulmoner amfizem terminal bronşiollerin distalindeki hava yollarının ve alveollerin duvar harabiyeti ile anormal ve kalıcı olarak genişlemesidir. Bu genişleme elastik yapıdaki alveollerin birkaçının ileri derecede şişip alveolleri birbirinden ayıran Ince duvarlarin yırtılması ile akciğerlerde fonksiyon gören hava miktar azalmasına neden olur. Şişerek O büyüyen hava kesecikleri normal alveoller gibi açılıp kapanamaz ve içindeki havayı değiştiremez. Sonuçta akciğerlere hava girişi ile alvollerde O2 ve CO2 dengesi bozulur amfizem olgularında genişlemiş, solmuş ve kurulmuştur. Alveollerin esneklikleri kaybolmuştur. Amfizem, atelektazi, bronşit, pnömoni, akciger tüberkülozu, bronşial astım gibi akciğer hastalıkları sonucu gelişebilir. Özelikle aşırı düzeyde sigara içilmesi, hava kirliliği ve tahriş edici gazlara uzun süre maruz kalınması amfizeme neden olur .

Belirti ve bulgular: amfizemli hastada, dispne, ortopne, öksürük, hırıltılı solunum, zorlu ekspirasyon, ilerleyen dönemlerinde kafesinin ön- arka çeperinin genişlediği gözlenir. Bu duruma fıçı göğüs denir.

PEKTUS CARİNATUM (KUŞ GÖĞÜSÜ) Fıçı göğüs ;AMFİZEMLİ GÖĞÜS.

 

 

Pulmoner amfizemde akciğer dokusundaki değişiklikler geriye dönüşsüz olduğundan amfizemin köklü bir tedavisi yoktur. Tedavide amaç; hastalığın ilerlemesini önlemek ve hastanın mevcut solunum fonksiyonlarını koruyup devam ettirmektir. Bunun için akciğer dolaşımını ve ventilasyonu arttırmak, bronşial spazmı, ödemi ve mukus sekresyonunu azaltmak gereklidir.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here