Ahmet Mithat Efendi Kimdir ?

0
2
1612-Galileo Galilei Neptün'ü keşfeden ilk astronom oldu. Fakat yanlışlıkla onu bir yıldız olarak tanımladı. Bu konuyu görmeden önce öncelikle Galileo Galilei'yi tanıyalım.

Yazar, gazeteci ve yayıncı.

Ahmet Mithat Efendi, 1844 yılında İstanbul Tophane’de dünyaya gelmiştir. Babası Süleyman Ağa, annesi Nefise Hanım’dır. Annesinin ilk evliliğinden Hafız İbrahim ,Halime, Şerife, İsmet adlı kardeşleri vardır. 7 yaşlarında iken babasının vefatı üzerine küçük yaşta çalışmaya başlamıştır. 1854 yılında ailesiyle beraber ağabeyinin yanına Vidin’e gitmiş ve orada öğrenim hayatına başlamıştır. Bir yıl sonra İstanbul’a dönerek Tophane Sıbyan Mektebi’nde öğrenimine devam etmiştir.

1861 yılında ağabeyinin yeniden Vidin kasabasına atanmasıyla oraya gitmiştir. Mithat Paşa’nın ağabeyini yanına aldırmasıyla kendiside Niş kasabasına gitmiştir. 1864 yılında üç yıllık Niş Rüştiyesini bitirmiştir. Rüştiye’den mezun olunca Rusçuk’ta Tuna Vilayeti Kalemi‘nde memur olarak çalışmaya başlamıştır. Çalışkanlığı Mithat Paşa’nın dikkatini çekmiştir ve ona kendi adını vermiştir. Aldığı Fransızca dersleri ile Fransızca’sını ilerletmiş ve 1866 yılında çevirmen olarak gittiği Sofya’da evlenmiştir. 1868 yılında Tuna Gazetesi‘nin başyazarı olmuştur.

1871 senesinde ağabeyinin vefatı üzerine İstanbul’a dönmüştür. Tahtakale’de ki evinin altına küçük bir matbaa kurmuştur ve burada kendi kitaplarını basmıştır.

1872 yılında Namık Kemal ile tanışmıştır. İlerleyen zamanlarda Devir ve Bedir isimli iki gazete çıkarmıştır. Gazeteler kapatılınca Dağarcık ve Kırkambar dergilerini yayınlamıştır. Dergilerde çıkan yazılar sebebiyle Namık Kemal, Tevfik gibi yazarlarla birlikte sürgüne gönderilmiştir. 1876‘da İstanbul’a tekrar dönmüştür. 1878 senesinde “Tercüman-ı Hakikat” gazetesini kurmuştur.

Türk edebiyatındaki ilk polisiye roman örneğini, “Esrar-ı Cinayat” isimli eseriyle vermiştir.

Edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat, iktisat alanlarında eserler vermiştir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarıdır.

28 Aralık 1912 tarihinde yaşındayken hayata veda etmiştir.

Romanları

Hasan Mellâh yâhud Sır İçinde Esrar

Dünyaya İkinci Geliş yâhud İstanbul’da Neler Olmuş

Hüseyin Fellah

Felatun Bey ile Rakım Efendi

Karı-Koca Masalı

Paris’de Bir Türk

Çengi

Süleyman Musûlî

Yeryüzünde Bir Melek

Henüz On Yedi Yaşında

Karnaval

Amiral Bing

Vah!

Acâib-i Âlem

Dürdâne Hanım

Esrâr-ı Cinâyât

Cellâd

Volter Yirmi Yaşında

Hayret

Cinli Han

Çingene

Demir Bey yâhud İnkişâf-ı Esrâr

Fennî Bir Roman Yâhud Amerika Doktorları

Haydut Montari

Arnavutlar-Solyotlar

Gürcü Kızı yâhud İntikam

Nedâmet mi? Heyhât

Rikalda yâhut Amerika’da Vahşet Âlemi

Aleksandr Stradella

Şeytankaya Tılsımı

Müşâhedât

Ahmed Metin ve Şîrzât

Bir Acîbe-i Saydiyye

Taaffüf

Gönüllü

Eski Mektûblar

Mesâil-i Muğlaka

Altın Âşıkları

Hikmet-i Peder

Jön Türkler

 

Öyküleri

Kıssadan Hisse

Letâif-i rivayet

Suni’fi Zann

Gençlik

Esâret

Teehhül

Felsefe-i Zenân

Gönül

Mihnetkeşân

Firkat

Yeniçeriler

Ölüm Allâhın Emri

Bir Gerçek Hikâye

Bir Fitnekâr

Nasîb

Çifte İntikam

Para

Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar

Diplomalı Kız

Dolabdan Temâşâ

İki Hud’akâr

Emânetçi Sıdkı

Cankurtaranlar

Ana-Kız

 

Oyunları (Tiyatro – Piyes)

Eyvah

Açık Baş

Ahz-ı Sar yahut Avrupa’nın Eski Medeniyeti

Zuhur-ı Osmaniyan

Çengi

Çerkeş Özdenler

Fürs-i Kadim’de Bir Facia yahut Siyavuş

 

Dil Kitapları

Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hekimiyatının Ahvalini Tasvif

 

Tarih

Kainat (15 kitap, 1871-1881)

Üss-i İnkilab (2 cilt, tarih 1877-1878)

Tarih-i Umumi (2 cilt, 1878-1879)

Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (3 cilt, 1886-1888)

Tedris-i Tarih-i Edyan (1913)

Tedris-i Tarih-i Umumi (1913)

 

Makale – Mektup

Menfâ

Zübdet-ül Hakayık

Ekonomi-Politik

Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat

Arnavudlar ve Solyotlar

Müntehebat-ı Ahmed Mithad

Halla-ü Ukad

 

Ruhbilim

Nevm ve Hâlât-ı Nevm

İlhamat ve Tagligat

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here