9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selimi rahmetle anıyoruz

0
22

Osmanlı imparatorluğunun 9. Padişahı olan ve aynı zamanda adını tarihimize altın harflerle yazdir2an Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 yılında Amasya’da dünyaya geldi.  Babası Sultan ikinci Beyazid annesi ise Dulkadiroğlu beyliğinden Aişe hatundur. Şehzâde olduğu zamanlarda  dönemin âlimlerinden çok iyi bir tahsil ve terbiye gören padişah aynı zamanda bu dönemde Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini de öğrendi . Askerî sevk ve idâre ile devlet yöneticiliğini öğrenmek amacıyla şehzâdeliğinde Trabzon Vâliliğine gönderildi.

Devlet idareciliği Trabzonda başlayan padişahın silah kullanmadaki yeteneği,pehlivanları andıran vücudu ,müslümanlarda rahatlık düşmanlarda ise korkuya sebep olurdu. O dönemde trabzonluları rahatsız eden gürcülere 3 defa sefer düzenlemiş ve 1508 Kütayis Seferinde Kars, Erzurum, Artvin illeriyle on beş yeri fethederek Osmanlı topraklarına katmıştır. Şah İsmail ile aralarında yıllarca süregelen bir musibeti olan Sultan Selim buna karşın Şah İsmailin Doğu Anadolu’da çoğalan ve Akdeniz sâhilleriyle İç Anadolu içlerine ve hatta Rumeli’ye  kadar ulaşan propagandalarına karşı da büyük önlemler aldı.Babası ikinci Beyazid henüz ölmemiş olmasi1na rağmen Şehzâde Ahmed ve Korkud Osmanlı tahtını ele geçirmek için faaliyetlerde bulunduklarından Sultan Selim de harekete geçmişti. Uzun yıllar süren mücâdelelerden sonra, 24 Nisan 1512 târihinde,Yavuz Sultan Selim’e kızını vermiş olan Kırım Hanı Mengli Girayin askeri desteği ile Osmanlı Sultanı olup, babası İkinci Bâyezîde büyük hürmet göstererek ve yılda iki milyon akçe ile maiyetiyle berâber Dimetekoya yolcu etti. Babasının vefatından sonra cenazesini de i

İstanbula getirtti.Tahtı ele aldıktan sonra ilk olarak iç meseleleri halletti ve daha sonra sekiz yıl gibi kisa bir surede Osmanlıya ait olan toprakları yaklaşık 2 buçuk kat genişletti.Osmanlı topraklarını ölümüne kadar 1.702.000 km2’si Avrupa’da, 1.905.000 km2’si Asya’da, 2.905.000 km2’si Afrika’da olmak üzere toplam 6.557.000 km2’ye kadar çıkarttı.

Padişahlığı sırasında Mısırı da fethederek halifeliği Abbasilerden Osmanlı hanedanına geçirip dönemin en önemli iki ticaret yolu olan i

İpek ve Baharat yollarını da ele geçirmesi üzerine Osmanlı imparatorluğu doğudaki tüm ticaret yollarına sahip oldu. Tarihimize büyük katkilari olan ve Osmanlının gelişiminde etkisi gözardı edilemeyecek kadar fazla olan Sultan Selim ne yazik ki 22 Eylül 1520de

henüz daha 49 yaşındayken şarbon hastalığına bağlı olarak Aslan Pençesi (Şirpençe) denilen bir çıban yüzünden hayata 22 Eylül 1520’de veda etti.Kendisini rahmetle anıyoruz.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here