696 Sayılı Khk’nın 121. Maddesinin Değerlendirilmesi

0
42
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 121. MADDESİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 121. MADDESİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 121. MADDESİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 121. MADDESİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Son günlerde ülke gündemini çokça meşgul eden bir konu var. Hepimizin bildiği gibi şuan ülkemizde OHAL var. Peki nedir bu OHAL? Biraz OHAL ne demek ondan bahsedelim. OHAL, bir ülkenin mevcut olan bir savaş durumu yahut ulusun geleceğini tehdit eden mevcut bir durum varlığında yürütme organına daha geniş yetkiler veren ve bireylerin haklarının sınırlandırılması imkanını sağlayan bir uygulamadır. OHAL mevcutken hükumet bireylerin haklarını sınırlandırabilir ve askıya alabilir. Fakat bunu yaparken de hükumet ölçülü olmalıdır. Peki KHK ne demektir? KHK’lar yürütmenin düzenleyici işlemleridir. Olağan dönem KHK’lar ve OHAL KHK’ları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu kısa bilgilerden sonra gelelim konumuza yani 696 sayılı KHK’nın 121. maddesine. 121. madde tam olarak şöyle. 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

Şimdi bu KHK ile ilgili şahsi olarak düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. İlgili maddenin okunması ile halkın çoğunun ve genel olarak hukuk profesörlerinin anladığı gibi benim de anladığım şey aynı. Yani kanun lafzına bakıldığı zaman, her ne kadar siyasiler bunun sadece 15-16 Temmuz arası olan süreyi kapsadığını söyleseler de hukuki açıdan bir boşluk olduğu aşikardır. Bu boşluk sonucu sorunlar ortaya çıkabilir. Çünkü ilgili maddede darbe gecesi olan olaylar ve bunun devamı niteliğindeki olayların bastırılması için hareket eden sivillere yönelik cezasızlık öngörülmekte. Bunun sorunu şu olabilir. Bu konuda ilgili KHK’da kesin olarak bir süre sınırlaması getirilmemesi neticesinde söz konusu terör örgütü üyeliği nedeniyle birisine zarar veren bir sivil vatandaş, buna kaynak olarak ilgili KHK’yı gösterip ben bu KHK’ya dayanarak bu fiili gerçekleştirdim şeklinde bir savunmada bulunabilir ve bu savunma da alabilmesi muhtemel olan ceza bakımından isabetli olacaktır. Sivil vatandaşta ortaya çıkardığı etkiyi geçersek hukuksal bağlamda oluşan bu boşluğun giderilmesi için açık bir şekilde ilgili maddenin düzenlenip, maddenin kapsadığı tarihin açıkça bir şekilde 15-16 Temmuz arası süreyi kapsadığı belirtilmeli ve gelecekte bu zaman dilimi arasında işlenen fiillere yönelik açılabilecek herhangi bir soruşturma bağlamında ilgili şahısların işledikleri filler nedeniyle herhangi bir cezai, mali sorumluluğunun olmayacağının belirtilmesi bu sorunun çözülmesi için kâfidir.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here