17 Eylül 1176 “Bizans Anadolu’dan Ümidi Kesti”

0
70

2.Kılıç Arslan’ın sınırlarını doğuda Fırat nehrine, batıda Sakarya’ya kadar genişletmesi Bizans’ı rahatsız ediyordu. Bu durum Balkanlardaki durumunu genişleten Bizans’ı harekete geçirdi.1071 yılında Malazgirt Savaşıyla Anadolu’ya giren Selçuklu Devleti, zamanla Bizans’ın sahip çıkamadığı Anadolu coğrafyası üzerinde genişleyerek Bizans’ın Anadolu üzerindeki hâkimiyetini ortadan kaldırmıştı. Bizans, aldığı mağlubiyetlere rağmen Anadolu’dan vazgeçmek istemiyor, Selçuklular ile mücadele etmeye devam ediyordu. Selçuklu Devleti ise Bizans’ın hâkimiyetine son vermesine rağmen Anadolu içlerindeki güçlü beyliklerle mücadele etmekte ve Türk Yurdu haline gelen Anadolu’yu kendi otoritesi altında toplamaya çalışmaktaydı.

1. Kılıçarslan imparatora elçiler göndererek barış istediğini vurgulasa da, imparator bunu kabul etmedi ve Niksar surları önünde Andronikos Batatzes’in Türklere ağır bir şekilde yenilmesi Batatzes’in kellesine mal oldu. Kesilen bu baş da II.Kılıçarslan’a zafer nişanesi olarak gönderildi.

İmparator Manuel’in ordusu ile birlikte Sultandağı civarında dağlık bir bölgeye girmesi, zaten zor olan şartları daha da zorlaştırdı. Kuşatma araçları, erzaklar ve ağır arabalar ordunun ilerlemesini ciddi bir şekilde engelliyordu ve geçmek zorunda oldukları bu bölge Türkler tarafından bilinçli bir şekilde tahrip edilmişti. Ordunun ilerlediği bu yol üzerinde Miryofefalon kalesinin bulunduğu bir geçit vardı ve Türk ordusu burada bir dağ yamacında hazır olarak bekliyordu. Türk ordusu hemen hemen Bizans ordusuna eşit sayıda fakat daha kötü teçhizatta idi. Ancak Türklerin avantajı daha fazla hareket imkanına sahip olmaları idi. Bu şartlar altında Bizans ordusuda şan ve şöhret kazanmak için bu dar geçide girince Türkler de saldırıya geçti ve savaş başlamış oldu.

17 Eylül 1176 tarihinde başlayan bu savaş, Türklerin galibiyeti ile bitti. İmparator Manuel, savaşın ortasında cesaretini kaybederek geçitten çıkmak için geriye doğru kaçtı ve bunun üzerine bütün ordu onun takip etti. Yalnız ağırlıkların yolu kapaması, Türklerin saldırıya geçtiği sırada pek çok askeri öldürmesi çok az sayıda insanın hayatta kaldığını göstermektedir. Akşama kadar süren savaşın sonunda II.Kılıçarslan bir elçi göndererek imparator’a Eskişehir ve Gümüşsu kalelerini yıkması şartı ile ona barış teklifi etti. Bu şartlar altında kalan ordusu ile birlikte geçitten çıkan İmparator Manuel, Bizans’a dönerken yolda Türkmenlerin saldırılarına uğradı.

Bu savaş Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu tarihinin dönüm noktalarından biridir. Türklerin Malazgirt’ten sonra Bizans’a vurdukları bu 2. darbe sonucu Bizans, Anadolu’da üstünlüğünü kaybetmiştir.

Miryokefalon Savaşı’nın sonuçlarına bakacak olursak,

  • Bu savaş ile Bizans elindeki toprakları korumaya yönelik bir savunma siyaseti izlemeye başlamıştır.
  • Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kanıtlanmıştır. Bizans’ın Anadolu’yu geri alma ümidi kalmamıştır.
  • Haçlı seferleri sonucunda Bizans’a geçen üstünlük bu savaş sonucunda Selçuklulara geçmiştir. Türkler Batıya doğru genişleme ve yayılma politikası izlemeye başlamışlardır.

 

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here