13 Rakamının Uğursuzluğu

0
40
Voorhees adlı kült karakteri ile ünlenen 13. Cuma filmi,  13. Cuma inanışa göre şekillenmiş bir filmdir.

Bu sayının uğursuzluğu dünya çapında öyle kabullenilmiş ki tıp alanında adı bile adı geçmektedir.

13 Sayısının Uğursuzluğu

Bu sayının uğursuzluğu dünya çapında öyle kabullenilmiş ki tıp alanında adı bile adı geçmektedir.


Triskaidekafobi: 13 sayısının uğursuz olduğuna dair korku hastalığıdır.

Paraskevidekatriafobi: Hepten bir felâket olan 13. Cumalardan korkmaya denir. Her yılın en az bir ayı 13. Cumaya denk gelmektedir.

 Hepten bir felâket olan 13. Cumalardan korkmaya denir. Her yılın en az bir ayı 13. Cumaya denk gelmektedir.


Hikayesi

İskandinav Mitolojisi

   Mitolojik bir geçmişe sahip olan 13 sayısı Olimpos’lular, İskandinav Mitolojisinde Dünya’nın yöneticileri olan tanrılara kadar uzanmaktadır. İyilik tanrısı olan Balder, bir gün yemek düzenler ve ziyafete 12 tanrı davet edilir, ama yalan ve hile tanrısı olan Loki bu yemeğe çağırılmaz, fakat yine de 13. kişi olarak davetsiz bir şekilde çıkar gelir, üstelik iyilik Tanrısı Balder’i de öldürür.

Bu felaketin ardından 13 sayısı; istenmeyen, olmaması gereken, olumsuz durumu ifade eden bir durum olarak algılanmıştır. Bu hikaye geçmişle kalmayıp günümüze kadar gelmiş ve hala insanlarda batıl inanç etkisi yaratmaya devam etmektedir. Bu hikaye Hristiyan din adamları tarafından Hz. İsa ya göre uyarlanarak halka anlatılır.

   Bu felaketin ardından 13 sayısı; istenmeyen, olmaması gereken, olumsuz durumu ifade eden bir durum olarak algılanmıştır. Bu hikaye geçmişle kalmayıp günümüze kadar gelmiş ve hala insanlarda batıl inanç etkisi yaratmaya devam etmektedir.
Bu hikaye Hristiyan din adamları tarafından Hz. İsa ya göre uyarlanarak halka anlatılır.


Hz. İsa’nın Son Akşam Yemeği

   Hz. İsa`nın çarmıha gerilmesinden önceki bir cuma günü son yemeğinde toplam 13 kişinin bulunması; İsa ve 12 havarisi.
   Bu ölümden sonra 13 sayısını hatırlatan ve çağrıştıran, ayrıca bu sayının içinde geçtiği kabul edilen her şey lanetli, kötü, korkunç olarak anılmaya başlandı. 13 kişinin yan yana gelmesiyle birlikte başlarına bir felaket geleceğini düşünen Hristiyanlar, mümkün olduğunca 13 kişi yan yana gelmemeye çalışırlar.

Hz. İsa`nın çarmıha gerilmesinden önceki bir cuma günü son yemeğinde toplam 13 kişinin bulunması; İsa ve 12 havarisi.    Bu ölümden sonra 13 sayısını hatırlatan ve çağrıştıran, ayrıca bu sayının içinde geçtiği kabul edilen her şey lanetli, kötü, korkunç olarak anılmaya başlandı. 13 kişinin yan yana gelmesiyle birlikte başlarına bir felaket geleceğini düşünen Hristiyanlar, mümkün olduğunca 13 kişi yan yana gelmemeye çalışırlar.


Fransa Kralı Philippe ve Tapınak Şövalyeleri

   Fransa Kralı Philippe ile Papa Clemens’in işbirliğiyle birlikte tapınak şövalyelerinin büyük çoğunluğu tutuklanır ve engizisyon mahkemelerinde yargılanırlar. İlk yakılarak öldürülme kararına varılır , böylelikle bu olay 13 Ekim 1307’de Cuma günü meydana gelir. Bu engizisyon felaketinin , Kanlı Cumanın sebebi ise 13 sayısının uğursuzluğu olduğu düşünülmektedir.

   Fransa Kralı Philippe ile Papa Clemens’in işbirliğiyle birlikte tapınak şövalyelerinin büyük çoğunluğu tutuklanır ve engizisyon mahkemelerinde yargılanırlar. İlk yakılarak öldürülme kararına varılır , böylelikle bu olay 13 Ekim 1307'de Cuma günü meydana gelir. Bu engizisyon felaketinin , Kanlı Cumanın sebebi ise 13 sayısının uğursuzluğu olduğu düşünülmektedir.


Büyük Felaket- Nuh Tufanı

Hz.Nuh dönemindeki büyük sel olayı da Cuma günü meydana gelmiştir.

Hz.Nuh dönemindeki büyük sel olayı da Cuma günü meydana gelmiştir.

 


13 Rakamının Uğursuz Görüldüğü Yerlerden Bazıları

 

◼ Ay 1 yıl içinde 13 kere dolunay olarak görünmektedir.

Ay 1 yıl içinde 13 kere dolunay olarak görünmektedir.

13 Asal Sayısı : 13, Rakamları toplamı tam kare olan en küçük asal sayıdır. 13 rakamı kendisinden başka hiçbir sayıya bölünmez, bu yüzden eski dönemlerde 13 parçalık bir malı paylaşmada büyük kanlı, bıçaklı sorunlar çıkmıştır.

Ünlülerin 13 Rakamı Fobisi: Mesela Henry Ford, ayın 13`ünde işe gitmezdi, Franklin Delano Roosevelt, 13 kişilik bir grupla aynı masada yemek yemezdi. Napolyon, Mark Twain ve Richard Wagner de bu uğursuzluğa inanan kişilerdi.

◼ 13. Tarot Kartı da ” Ölümü” simgelemektedir. İbrani alfabesinin 13’üncü harfinin ‘’mavet’’ (ölüm) sözcüğünün ilk harfi olan ‘m’ harfinden gelmesidir, üstelik Tarot’un 13. kartı ölümdür.

 13. Tarot Kartı da '' Ölümü'' simgelemektedir. İbrani alfabesinin 13’üncü harfinin ‘'mavet’' (ölüm) sözcüğünün ilk harfi olan ‘m’ harfinden gelmesidir, üstelik Tarot’un 13. kartı ölümdür.

Ünlü Katiller: Jack the Ripper, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Theodore Bundy ve Albert de Salvo’ nun isimleri 13 harften oluşmaktadır.

 Jack the Ripper, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Theodore Bundy ve Albert de Salvo’ nun isimleri 13 harften oluşmaktadır.

Günlük Hayatta 13 Rakamı: Birçok insan 13 numaralı odada kalmayı tercih etmez, bu nedenle kimi otellerde oda numaraları 12, 12a, 14 olarak yazılmıştır. Ayın 13`üne rastlayan cuma gününde kişiler yolculuk yapmaktan, anlaşma imzalamaktan uzak dururlar. Bazı ülkelerde gökdelenlerin asansörleri 13’üncü katta durmaz. 13 numara kapı numarası bulunmamaktadır. Hatta ayın 13’ünde işe gelmeme, uçak ve tren rezervasyonlarının iptali ve benzeri davranışlar yaygın olarak görülmektedir.

 Günlük Hayatta 13 Rakamı: Birçok insan 13 numaralı odada kalmayı tercih etmez, bu nedenle kimi otellerde oda numaraları 12, 12a, 14 olarak yazılmıştır. Ayın 13`üne rastlayan cuma gününde kişiler yolculuk yapmaktan, anlaşma imzalamaktan uzak dururlar. Bazı ülkelerde gökdelenlerin asansörleri 13’üncü katta durmaz. 13 numara kapı numarası bulunmamaktadır. Hatta ayın 13’ünde işe gelmeme, uçak ve tren rezervasyonlarının iptali ve benzeri davranışlar yaygın olarak görülmektedir.

◼ Son zamanlardaki Nasa’nın insanla birlikte yaptığı  ay yolculuğunun 7. uçuşu olan Apollo 13’ün de başarısız olmasının da bu rakamdan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Hammurabi Kanunları: Yaklaşık iki metrelik silindirik bir taşın üstüne çivi yazısı ile yazılmış olan bu kanunlar tam 282 madde olmakla birlikte 13. Maddesi bulunmamaktadır.

⬛ 13. Cuma’da saçı kestirmek, ailende birinin ölmesine neden olur. 13. Cuma’da doğan bir çocuk hayatı boyunca şanssız olur. Eğer 13. Cuma’da bir cenaze önünüzden geçerse, bir sonraki cenazenin sizinki olması düşünülür.

⬛ Indiana’da bir kasabada 13 Ekim Cuma günü bütün kara kedilerin boynuna küçük çanlardan takılmış ve o gün kötü bir şey olmadığını görmüşler ve bu geleneğe üç yıl devam etmişlerdir.

⬛ 13.Cuma’nın felaketine ilk yazılı metinde Gioachino Rossini’nin 1869’daki biyografisinde rastlanmıştır: Rossini arkadaşlarıyla beraberdir ve birçok İtalyan gibi Cumayı ve 13’ü uğursuz olarak kabul edermiş, o da 13. Cuma gününde ölmüştür.

⬛ – 13 Mayıs 1981 Papaya suikast girişiminde bulunulmuştur.

⬛ 1945 de Hiroşima’ya atılan bombayı atan Enola Gay uçağının görev numarası 13. Hiroşima’da 33. paralelde olması.

⬛ Cuma günü yatağınızı değiştirmek gece kabus görmeye neden olur.
Cuma günü başlayacağınız bir yolculuk size kötü şans getirir. Cuma günü tırnakları kesmek ise onları kederden kesmektir. Eğer Cuma günü bir gemi denize açılırsa kötü şans getirir. 19. yüzyılda Cuma günü denize açılıp bir daha haber alınamayan H.M.S. Friday gemisi gibi.

Hristanlığın aksine kimi toplumlarda 13 sayısı uğurlu olarak kabul edilmektedir. Örneğin; Meksika, Kelkit ve Germenlerde bu sayı kutsal görülmektedir. Çoğu insanın şanslı sayısı ise 13’dür.

Mayalılar’da 13 Rakamı: 13 sayısı sembolik olarak daireyle ifade edilir ve Hunab K’u’nun sembolü daire içinde kare olarak gösterilirdi. Hunab K’u ölçüyü ve hareketi veren anlamına gelmektedir. Hunab ‘Allah’ veya Yaradan ve K’u ise piramit demektir. Burada “Allah Piramitin İçindedir” anlamı çıkıyor. Mayalar insanların bedenlerinin de piramit olduğuna ve içinde Allah’ın gücünün olduğuna inanıyordu. Böylelikle 13 sayısının gücü insanın içindeki Allah’ın gücünü uyandırdığı söylenebilir. Mayaların takvimine göre 13’üncü ışının takvimdeki en yüksek titreşim; dönüşümü temsil ettiği var sayılıyor. Bu  da gezegenimizin  daha büyük bir ışığa uyumlanma zamanına girdiğimizin göstergesi olmaktadır.

⬛ 13 Sayısı Frekansı: 13: Zeki, yeniliğe açık, araştıran keşfeden, gücünü nefis yönünde kullanmayan anlamındadır

⬛ 13 ilk lasa sayısıdır. Lasa sayısı tersten yazımı da asal olan sayılardır. Asal – Lasa. 13 de 31 de bir asal ve lasa sayıdır.

⬛ Dünyada en az 20 milyon kişinin bu hastalıktan muzdarip olduğu söylenmektedir.

⬛ 13, birçok kültüre göre olgunluk yaşı sayılmaktadır. Bazı filmlerde “PG-13” diye bir ifade vardır. 13 yaşından büyükler bu filmleri alabilir, kiralayabilir ve izleyebilir anlamına gelir. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram vb. diğer sosyal medya sitelerinde ancak 13 yaşından itibaren hesap oluşturabilmek mümkündür.

⬛ ABD 13 eyalet tarafından kurulmuştur.

Doların üzerinde tamamlanmamış piramitte 13 basamak, üzerindeki yazıda 13 harf, 13 yıldız, 13 ok, 13 yaprak gibi pek çok sembol yer alır.

1880’lerde bu 13 inanışını yıkmak isteyenlerin oluşturdu 13 Kulübü kurulmuştur. Bu kulübün üyeleri üstelik aralarında Amerika başkanları da vardır, her ayın 13’ünde bir araya gelerek 13 kişilik sofralarda yemek yemiştir. Ve sofradaki 13. kişi ölmemiştir. 

⬛ Ünlü pop şarkıcısı Taylor Swift’ in Twitter hesabının adı “@taylorswift13 ” olmakla birlikte 13 Aralık’ta doğmuştur. İlk albümü 13 haftada altın statüsüne kavuşmuş ve ödül töreninde 13. Sıranın 13. Koltuğuna oturtulmuş. O yüzden konserlerinden önce eline 13 yazıyor ve yaptığı şarkılardan bir tanesi oldukça ilginçtir. 13 sayısıyla ilgili en eski bulgulardan birinin İskandinav efsanelerinde geçtiğini hatırlayın Loki’yi. Taylor Swift’in şarkısının adı da “The Lucky One.” Red adlı albümünün 13. Şarkısı ve içinde tam 13 kere “Lucky” kelimesi geçiyor ve Swift sözlerine 13. saniyede başlamaktadır.

And they’ll tell you now, you’re the lucky one. 
Şimdi sana diyecekler ki, sen şanslı olansın

Yeah, they’ll tell you now, you’re the lucky one. 
Evet şimdi sana diyecekler ki, sen şanslı olansın

 

Voorhees adlı kült karakteri ile ünlenen 13. Cuma filmi,  13. Cuma inanışa göre şekillenmiş bir filmdir.
Voorhees adlı kült karakteri ile ünlenen 13. Cuma filmi,  13. Cuma inanışa göre şekillenmiş bir filmdir.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here