10 Eylül 1623 IV. Murat tahta çıktı

0
21

1612 yılında Istanbul’da dünyaya gelen IV. Murat Han 11 yaşında 10 Eylül 1623 tarihinde amcası I. Mustafa’nın yerine tahta çıkmıştır. 17. Osmanlı Padişahı , 96. İslam halifesi olmuştur. Babası I. Ahmet, annesi Mahpeyker Kösem Sultan’dır.

 

IV. Murat zamanı dönem olarak zorlu ve karışık yıllardı; ayaklanmalar, isyanlar patlak verirken hazinenin tükenmek üzere olduğu bu yıllarda 11 yaşındaki genç padişahın yerine annesi Kösem Sultan tarihte ilk defa saltanat naibesi seçilerek 17 yıl süren IV. Murat hakimiyetinin ilk 9 yılında devlet idaresinde söz sahibi oldu. Enderun mektebinde hocalardan hususi dersler alıp tam bir Türk ve İslam ahlak terbiyesi üzerine yetiştirilen IV. Murat Eyüp Sultan hazretlerinin türbesinde, Aziz Mahmud Hüdayi hocasi elinden kılıç kuşandı. Aynı zamanda şair olan padişah IV. Murat hüküm sürdüğü zamanlarda çeşitli ıslahatlar ve yenilikler yapmıştır: içki ve tütün içilmesini, kahvehaneleri yasaklamıştır, yaygınlaşmış olan iltimas ve rüşveti azaltmıştır. Döneminde sık sık ayaklanan yeniçeriler zorbalıklar çıkarması üzerine elebaşlarından biri olan eski vezir-i azam Hüsrev Paşa’yı idam ettirdi. Ve de ulema sınıfından bir ferdin idamı yasak olduğu halde zorbalarla ilgilendiğini düşündüğü için Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi’yi idam ettirdi. Sağlam bir otorite sahibi ve bir askerde aranan tüm savaşçı özelliklere sahip  IV. Murat zamanında Bağdat ve Revan fethedilmiştir. Ayşe Haseki Sultan ile evlidir ama hiç çocuğu yoktur. 1635 yılında üvey kardeşleri Beyazıd, Süleyman ve Kasım’ı boğdurtmuştur. Genç yaşında damla (nikris) hastalığına yakalanmış 1640 yılında 28 yaşında vefat etmiştir.

 

Mekanı cennet olsun.

 

 

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here